Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

Εισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας (πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας)
διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» – «Advanced Control Systems and Robotics» (ΦΕΚ 3003/2014, τ.Β΄), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και θα διεξάγεται στους χώρους του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ στα Ψαχνά Ευβοίας (πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας).

Αντικείμενο – Σκοπός του ΠΜΣ

Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και η Ρομποτική.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής
  • η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά
  • η διαμόρφωση στελεχών ικανών
    • να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, και
    • να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Φώτης Ν. Κουμπουλής
Καθηγητής
Ρομποτικής και Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Σύνδεση

Create an account