Όργανα Συλλόγου

Όργανα Συλλόγου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2) ΑΧΙΛΛΕYΣ ΝΤΕΛΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4) ΒΙΚΤΩΡ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
5) ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
7) ΤΑΤΙΑΝΑ ΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
8) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
9) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
10) ΠΑΤΡΙΚ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
12) ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
14) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
15) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
18) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19) ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΛΑΧΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
20) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΒΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
21) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
22) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
23) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
26) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
27) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
28) ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΘΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
29) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
31) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
32) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
33) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
34) ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
35) ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
36) ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΣΛΑΒΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37) ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΔΡΑΧΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
38) ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
39) ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
40) ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΤΖΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
41) ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 1ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Αυτοματισμού Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας». Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή ο Σύλλογος θα χρησιμοποιεί την μεταφρασμένη στην Αγγλική αντίστοιχη επωνυμία, ήτοι “Union of Automation Engineers of Halkis Institute of Technology”.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα το διαμέρισμα του 6ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 172 με Τ.Κ 15773, οικία του κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου (Ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου).

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ: Ως σκοπός του Συλλόγου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η προαγωγή της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον Αυτοματισμό (Αυτόματο Έλεγχο, Ρομποτική, Λογικοί Αυτοματισμοί, κλπ.).
β) Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης στη περιοχή του Αυτοματισμού, καθώς και η σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της βιομηχανίας, της παραγωγής και γενικότερα της Ελληνικής Οικονομίας.
γ) Η συνεργασία των Αυτοματιστών της χώρας, καθώς και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
δ) Η εκπροσώπηση των Τεχνολόγων Μηχανικών Αυτοματισμού αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε διεθνή fora, ενώσεις και συλλόγους.
ε) Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τον κρατικό μηχανισμό, την πολιτική ηγεσία της χώρας και την κοινωνία εν γένει για τεχνολογικά και εκπαιδευτικά θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των Τεχνολόγων Μηχανικών Αυτοματισμού.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:
α) Επιστημονικές συναθροίσεις, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, κλπ. στον κλάδο του Αυτοματισμού.
β) Συνεργασίες με άλλα επιστημονικά σωματεία Ελληνικά ή Αλλοδαπά.
γ) Εκπόνηση μελετών και προτάσεων (στα πλαίσια των σκοπών του συλλόγου) προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως επίσης και
δ) Κάθε άλλο νόμιμο μέσο, το οποίο ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά γραμμένη την ελληνική και αντίστοιχη αγγλική επωνυμία του και στο μέσον αυτής το έτος Ιδρύσεώς του.

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ: Τακτικά μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος Αυτοματισμού του νυν Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ή όπου αυτό ήθελε ενταχθεί στο μέλλον.
Για να γίνουν μέλη οι δικαιούμενοι κατά τα ανωτέρω προς τούτο, πρέπει να προτείνονται από τρία (3) τακτικά μέλη του Συλλόγου και η πρόταση αυτή να εγκριθεί τουλάχιστον από τα πέντε έβδομα (5/7) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς του υποψήφιου μέλους. Στα τακτικά μέλη συμπεριλαμβάνονται και τα Ιδρυτικά μέλη, που πρωτοστάτησαν στην Ίδρυση του Συλλόγου και υπογράφουν το αρχικό καταστατικό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν ένα σημαντικό ποσό στο Σύλλογο, ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την εκπλήρωση του σκοπού του. Τα ονόματα εκείνων που προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ εκείνων που ανακηρύσσονται ευεργέτες ή δωρητές θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Συλλόγου.

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ: Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Τα τακτικά μέλη μετά την εγγραφή τους στο Σύλλογο αποκτούν δικαίωμα να ψηφίζουν για κάθε θέμα και να εκλέγουν Όργανα Διοίκησης, ως επίσης και να εκλέγονται σε αυτά. Ειδικότερα όμως, το δικαίωμα να εκλέγονται στα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου, το αποκτούν δύο χρόνια μετά την εγγραφή τους στο Σύλλογο. Τα Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι από την ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου.
Όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην επίτευξη του σκοπού του, στις συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ: Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:
α) Να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
β) Να εκτελούν τα καθήκοντα ή εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.
γ) Να καταβάλλουν κάθε νόμιμη προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου.
δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης.
ε) Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό που αφορά στο δικαίωμα εγγραφής τους και τακτικά την ετήσια συνδρομή τους. Το ύψος της συνδρομής θα καθορίζεται με σχετική εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Να τηρούν τον ακόλουθο κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας:
1. Να αποδέχονται την ευθύνη στην ανάληψη αποφάσεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κοινού και να αποκαλύπτουν με προθυμία παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο το κοινό ή το περιβάλλον.
2. Να διατυπώνουν ειλικρινείς και ρεαλιστικούς ισχυρισμούς και εκτιμήσεις βασισμένες σε διαθέσιμη πληροφορία.
3. Να απορρίπτουν κάθε μορφής δωροδοκία.
4. Να βελτιώνουν το επίπεδο κατανόησης των τεχνολογικών μεθόδων, των κατάλληλων εφαρμογών τους και των πιθανών συνεπειών.
5. Να διατηρούν και βελτιώνουν τις τεχνολογικές τους ικανότητες και να αναλαμβάνουν τεχνολογικά έργα μόνο αν έχουν τα κατάλληλα προσόντα, λόγω εμπειρίας, ή εκπαίδευσης, ή έπειτα από σαφή και πλήρη διευκρίνηση των περιορισμών στην ανάληψη του έργου.
6. Να αναζητούν, να αποδέχονται και να προσφέρουν ειλικρινή κριτική της εργασίας τους, να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν πιθανά σφάλματα και να αναγνωρίζουν, στα πλαίσια της καλόπιστης συμπεριφοράς, τη συνεισφορά και των υπολοίπων συμμετεχόντων.
7. Να συμπεριφέρονται με δίκαιη κρίση απέναντι σε όλα τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο, μειωμένη ικανότητα, ηλικία ή καταγωγή.
8. Να μη βλάπτουν τους άλλους, την περιουσία τους, την υπόληψή τους ή την εργασία τους με λανθασμένες από αμέλεια ή κακόβουλες πράξεις.
9. Να βοηθούν τους συναδέλφους και συνεργάτες τους στην επαγγελματική τους εξέλιξη και να τους υποστηρίζουν στην τήρηση των όρων αυτού του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ: Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ: Η αποβολή μέλους δύναται να γίνει: α) από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις επί δύο συνεχή έτη και β) λόγω επιβληθείσης πειθαρχικής ποινής.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ: Επανεγγραφή μέλους που απεχώρησε γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και εφόσον εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Κατά τον ως άνω ακριβώς τρόπο λαμβάνει χώρα και η επανεγγραφή μέλους που αποβλήθηκε κατά την περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου, τηρουμένης όμως στην περίπτωση αυτή της διαδικασίας του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που αποτελείται από όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που είναι επταμελές (7μελές) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) τακτικά μέλη.
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη.
δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.), που απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη.

Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η Γ.Σ συνέρχεται τακτικά μια φορά ανά τριετία πριν από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή σε αυτό της σχετικής αίτησης.
Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός τριμήνου από της εγγραφής της περί συστάσεως του παρόντος Συλλόγου αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης τη διευθέτηση όλων των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών οργάνων διοίκησης (ορισμός ημερομηνίας εκλογών, επιλογή τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εκλογή εφορευτικής επιτροπής, κατάθεση υποψηφιοτήτων για τα όργανα διοίκησης, κλπ.)
Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Ειδικότερα:
α) Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια την Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές Οργάνων Διοίκησης.
β) Αποφαίνεται επί της λογοδοσίας και των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
γ) Αποφασίζει περί της εκχωρήσεως στο Δ.Σ. συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ή περί απαλλαγής του από πάσης ευθύνης, και λοιπά θέματα αρμοδιότητάς της.
Η. Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ. αυτή επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Οι αποφάσεις, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
Προκειμένου περί διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του καταστατικού συγκαλείται ειδική προς τούτο Γ.Σ. των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, που βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη, οι δε επί του θέματος αυτού αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Οι προσκλήσεις για κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφονται σε αυτές η ημέρα, ο τόπος, η ώρα της συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα, αποστέλλονται δε στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη προ τριών (3) ημερών.
Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες και θέματα εμπιστοσύνης του Δ.Σ. είναι μυστική, διαφορετικά είναι άκυρη, σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ. σε περίπτωση αρχαιρεσιών, θεμάτων λογοδοσίας και εμπιστοσύνης στο Δ.Σ. θα είναι εκείνος που θα εκλεγεί από τα παρόντα μέλη, με ανάταση του χεριού, ως Πρόεδρός της. Σε κάθε άλλη περίπτωση Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη αν αντιβαίνει στο νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 9

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται είτε με αλληλογραφία, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα, είτε μέσω κατάλληλης ιστοσελίδας, είτε με ψηφοδόχο. Την απόφαση για τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας την παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση που πρέπει να προηγείται χρονικά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτόν.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά (7) υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ενώ οι δύο (2) επόμενοι σε σταυρούς προτίμησης ορίζονται ως αναπληρωματικοί.
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις (3) υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ενώ ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης ορίζεται ως αναπληρωματικός.
Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται οι τρεις (3) υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ενώ ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης ορίζεται ως αναπληρωματικός.
Σε περίπτωση παραίτησης ή απώλειας μέλους του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή του Π.Σ. αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος διενεργούνται εκλογές για την κενή θέση. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του μέλους που θα εκλεγεί λήγει μαζί με αυτήν των υπολοίπων μελών των οργάνων διοίκησης.

Προκειμένου να γίνουν εκλογές για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και το Π.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην οποία δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν υποψήφιοι για τα Όργανα Διοίκησης. Ο ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται στην ανά τριετία Γενική Συνέλευση, όπου και προκηρύσσονται οι αρχαιρεσίες. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει ένα εκ των μελών ως Πρόεδρό της και διενεργεί τις εκλογές. Συντάσσει πρακτικό ψηφισάντων και πρακτικό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ., την Ε.Ε., και το Π.Σ. Υποψηφιότητες για το Δ.Σ., την Ε.Ε., και το Π.Σ. υποβάλλονται εγγράφως μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από το Δ.Σ. και κοινοποιείται σε όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου. Κατόπιν η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τη λίστα των υποψηφίων, η οποία κοινοποιείται επίσης σε όλα τα τακτικά μέλη, μαζί με την τελική ημερομηνία μέχρι την οποία θα διαρκέσει η ψηφοφορία. Οι εκλογές διενεργούνται με δαπάνες του Συλλόγου.

Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή τους, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα. Για να υπάρχει απαρτία, κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το εκλεγέν Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, η εκλογή γίνεται διά κληρώσεως.

ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση. Για την παύση των οργάνων της διοίκησης συγκαλείται ειδικώς προς τούτο Γενική Συνέλευση με ειδικό και μοναδικό θέμα την παύση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων οργάνων διοίκησης ή μελών οργάνων διοίκησης. Η Γ.Σ συνεδριάζει νομίμως με παρόντα μέλη τουλάχιστον το 50% των μελών της συν ένα κατά την πρώτη της συνεδρίαση, και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου και συνεδριάζει πλέον νόμιμα με όσα μέλη είναι παρόντα, και στις δυο δε περιπτώσεις απαιτείται για τη λήψη σχετικής αποφάσεως πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων μελών.

Άρθρο 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το Δ.Σ. έχει τριετή θητεία. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις, όπου δεν ορίζεται αλλιώς, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Από την ημέρα που θα συγκροτηθεί το Δ.Σ. σε σώμα και εντός δέκα (10) ημερών, συνέρχεται με πρόσκληση του νεοεκλεγέντος Προέδρου σε κοινή συνεδρίαση το παλιό και το νέο Δ.Σ. και γίνεται παράδοση και παραλαβή της Αρχής, βιβλίων, εγγράφων, κ.λ.π. ως και των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου, βάσει πρωτοκόλλου που καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών του και υπογράφεται από τους παρευρισκομένους.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που υπογράφεται και από το Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση αναγράφει την ημέρα, τον τόπο, την ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και ανακοινώνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ., οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη προ δύο (2) ημερών. Έκτακτα συνεδριάζει όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, τα οποία θα αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη. Η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης απαγορεύεται.
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την πρόσκληση του Προέδρου, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από τρεις (3) ημέρες στον ίδιο τόπο και ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς νέα πρόσκληση. Στη δεύτερη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στο σύλλογο με την ιδιότητά τους αυτή. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. να παρέχουν στο σύλλογο εξηρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών ή αποβλέπουσας στην επίτευξη κέρδους για αυτά.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή διαφώνησαν. Η διαφωνία βεβαιώνεται στο Πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση του Συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια μόνο η Γ.Σ. Συγκεκριμένα αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
α) είναι αρμόδιο για την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, κλπ.
β) ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα του παραχωρεί η Γ.Σ
γ) αποφασίζει περί εγκρίσεως του ισολογισμού του παρελθόντος έτους και του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους,
δ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις,
ε) επί αμφισβητήσεων, κατόπιν προσφυγής, ως προς την ερμηνεία του καταστατικού,
στ) περί κτήσεως ακινήτου περιουσίας και χρησιμοποίησης της από το Σύλλογο,
ζ) περί αλλαγής της διεύθυνσης του Συλλόγου, υπό την αναγκαία προϋπόθεση να εγκριθεί η απόφαση αυτή από σχετική απόφαση της Γ.Σ που θα συγκληθεί προς τούτο κατά τα οριζόμενα, τηρουμένης όλης της νόμιμης προβλεπόμενης από το παρόν καταστατικό και τις περί σωματείων διατάξεις του Α.Κ απαραίτητης διαδικασίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού,
η) περί παραχώρησης αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο ή απαλλαγής του Προέδρου από πάσης ευθύνης κ.λ.π. θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς του.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκδίδονται με πράξη του Προέδρου του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις εξώδικες και δικαστικές υποθέσεις του Συλλόγου και σχέσεις του με τρίτους, ενώπιον δε κάθε Αρχής και Δικαστηρίου, υποχρεούμενος να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις ενέργειές του. Συγκαλεί με απόφασή του τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις και υποχρεούται στη σύγκληση όταν κατά το καταστατικό του ζητηθεί. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει τα αντίστοιχα πρακτικά. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου. Ο Πρόεδρος επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου και φροντίζει γενικά για τη ανάπτυξη και προαγωγή του Συλλόγου. Δίνει εντολή πληρωμών των δαπανών που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ως και των εκτάκτων δαπανών ή πιστώσεων, προσλαμβάνει ή παύει το βοηθητικό προσωπικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα συντάσσουν την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλουν προς έγκριση στο Δ.Σ. κατά την πρώτη εκάστου έτους συνεδρίασή του. Η συνεδρίαση αυτή προηγείται χρονικά της ετήσιας κοινής συνέλευσης του Δ.Σ. και της Ε.Ε., όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ: Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ παρέχει συνδρομή στον Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του ή αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ: Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ τηρεί το μητρώο των μελών, διευθύνει το γραφείο γραμματείας, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου. Τηρεί την αλληλογραφία, παραλαμβάνει και αποστέλλει τα έγγραφα, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του συλλόγου καθώς και τα εντάλματα πληρωμών, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., επιμελείται της διενέργειας κάθε νόμιμης προς τις αρχές διατύπωσης και προβαίνει σε κάθε πράξη που αρμόζει στην ιδιότητά του αυτή για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας του συλλόγου. Τον Γενικό Γραμματέα αντικαθιστά, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα τα καθήκοντά του ο Ταμίας.

ΤΑΜΙΑΣ: Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του συλλόγου και κρατά τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις. Προς τούτο ενεργεί πράξεις κατάθεσης των εισπράξεων σε πιστωτικούς Οργανισμούς ή Τράπεζες, πράξεις ανάληψης των κατατεθειμένων χρημάτων επ’ ονόματι του σωματείου στους φορείς αυτούς (Πιστωτικά Ιδρύματα ή Τράπεζες), ενεργώντας προσωπικά ο ίδιος ή δι’ εισπράκτορος οριζομένου παρ’ αυτού. Ενεργεί, επίσης, μόνος του τις πληρωμές βάσει του εγκριθέντος προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. Μη εγκεκριμένες πληρωμές, διενεργούνται από τον ταμία μόνο κατόπιν εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις, τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων και βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, άπαντα μονογραμμένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του συλλόγου, όταν τούτο του ζητηθεί. Είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα ή απώλεια χρημάτων. Απαγορεύεται να κρατά στο ταμείο ποσό πλέον των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τις παρούσες διατάξεις, ευθύνεται προσωπικώς σε πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί ο Σύλλογος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να προκαλέσει απόφαση του Δ.Σ. περί επωφελεστέρας διαχείρισης των χρημάτων του Συλλόγου σε χρεόγραφα Εθνικών δανείων ή άλλης επωφελούς τοποθέτησής τους.
Ο Ταμίας υποχρεούται να υποβάλλει στην πρώτη κάθε έτους συνεδρίαση του Δ.Σ. τον ισολογισμό του λήξαντος έτους, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έχοντος εγκριθεί από τον Πρόεδρο. Κάθε τρία (3) χρόνια και πριν την προκήρυξη των νέων αρχαιρεσιών υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό της παρελθούσης τριετίας.
Τον ταμία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., εκτός από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 11

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Στην Εξελεγκτική Επιτροπή ανατίθεται ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Η Ε.Ε. έχει τριετή θητεία και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Πρόεδρος της Ε.Ε. αναλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Ε.Ε. Η Ε.Ε. τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών. Η Ε.Ε. δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού. Υποχρεούται να ελέγχει μια φορά το έτος τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου και να συνάπτει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ., την οποία και υποβάλλει στην ετήσια κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. με την Ε.Ε., καθώς και στην ανά τριετία Γενική Συνέλευση πριν την προκήρυξη των αρχαιρεσιών.
Η Ε.Ε. συνεδριάζει από κοινού με το Δ.Σ. στην αρχή κάθε έτους, όπου γίνεται ο έλεγχος διαχείρισης του Δ.Σ. Η ανά τριετία κοινή συνεδρίαση πριν από την προκήρυξη νέων αρχαιρεσιών, γίνεται στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, όπου και γίνεται και ο απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. Στη συνεδρίαση αυτή συντάσσεται κείμενο απολογισμού πεπραγμένων, το οποίο υπογράφεται από όλα τα παριστάμενα μέλη των Οργάνων Διοίκησης, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση και αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του συλλόγου. Στις κοινές συνεδριάσεις των Δ.Σ. και Ε.Ε. προεδρεύει της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συλλόγου.

Άρθρο 12

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και έχει τριετή θητεία. Πρόεδρος του Π.Σ. ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Ρόλος του Π.Σ. είναι να ελέγχει για πιθανά παραπτώματα τα μέλη του συλλόγου και να επιβάλλει ποινές. Μέλος του Συλλόγου το οποίο βλάπτει τους σκοπούς του Συλλόγου, δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού, παραβιάζει τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ, διάγει αντικοινωνικό βίο, φέρεται απρεπώς κατά τις συναθροίσεις των μελών, προβαίνει σε παράνομες πράξεις, κλπ. τιμωρείται πειθαρχικώς από το Π.Σ., αφού προηγουμένως κληθεί και απολογηθεί εγγράφως. Το Π.Σ. δύναται αναλόγως του βαθμού και της σοβαρότητας του παραπτώματος να επιβάλλει α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ, γ) προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα (1) έτος. Τέλος για ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα μπορεί να εισηγηθεί την οριστική διαγραφή και αποβολή του μέλους από το Σύλλογο, απόφαση η οποία λαμβάνεται κατόπιν κοινής συνεδρίασης του Δ.Σ. και της Ε.Ε. με πλειοψηφία των παρόντων, η οποία συνεδρίαση διενεργείται ειδικά για αυτό το σκοπό.
Το Π.Σ. συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου του. Για να πάρει απόφαση το Π.Σ. πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επανεξετάζεται σε επόμενη συνεδρίαση και αν καταλήξει πάλι σε ισοψηφία, παραπέμπεται για απόφαση στο Δ.Σ.

Άρθρο 13

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και σε εκτάκτους.
1. Τακτικοί πόροι του συλλόγου είναι α) τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, που προσδιορίζονται από το Δ.Σ., β) τα τακτικά εισοδήματα του Συλλόγου που προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης).
2. Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι: α) Τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές και έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. και β) τυχόν επιχορηγήσεις, συνδρομές του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και άλλων αρχών.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερέστερα οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Συλλόγου και οι οποίοι κανονισμοί θα είναι α) αυστηρώς σύννομοι και β) αυστηρά και απόλυτα εναρμονισμένοι με το πνεύμα και τα στενά ρυθμιστικά πλαίσια του Καταστατικού. Οι κανονισμοί αυτοί θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση σε ειδική συνεδρίαση που θα συγκαλείται για αυτό το σκοπό και μετά την έγκρισή τους θα τηρούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Η τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον δεν επιβάλλεται από διάταξη Νόμου, συζητείται κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. ή προτάσεως τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση περί τροποποίησης λαμβάνεται με σύγκληση ειδικής προς τούτο Γενικής Συνέλευσης των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών στην οποία απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Η περί τροποποίησης απόφαση ισχύει μόνο μετά την έγκρισή της από το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή της κατά τον νόμο στο τηρούμενο βιβλίο Σωματείων.

Άρθρο 16

Ο Σύλλογος δύναται με απόφαση του Δ.Σ., προς επίτευξη του σκοπού του, να προβαίνει σε επιστημονικές εκδόσεις δελτίων ή άλλων επιστημονικών συγγραμμάτων και εκδόσεων. Η επιμέλεια σύνταξης, έκδοσης, διάθεσης, διαχείρισης ή συνδρομών αυτών θα αποφασίζεται και θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. το οποίο μπορεί να αναθέτει το έργο αυτό σε μέλη του Δ.Σ. ή σε μέλη του συλλόγου ενεργούντων συνολικά ως επιτροπές συντάξεων-εκδόσεων, ή κατά την κρίση του σε τρίτα πρόσωπα υπό όρους και συμφωνίες που θα καθορίζει το Δ.Σ. ή οι κατ’ εξουσιοδότηση επιτροπές.

Άρθρο 17

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Ο Σύλλογος διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Προκειμένου περί διάλυσης του Συλλόγου συγκαλείται συνέλευση μεταξύ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με μοναδικό θέμα τη διάλυση του Συλλόγου. Για να διαλυθεί ο Σύλλογος απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον εκ των ως άνω μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Αντίγραφο της απόφασης περί διάλυσης του Συλλόγου υποβάλλεται, επιμελεία του Προέδρου του, εντός μηνός στο αρμόδιο Δικαστήριο για την καταχώρησή του στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων ως και στην εποπτεύουσα Αρχή. Η λύση του Συλλόγου επέρχεται από και δια της καταχωρήσεώς της στα τηρούμενα βιβλία Σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Άρθρο 18

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Μετά τη λύση του ο Σύλλογος τίθεται σε εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται τα μέλη του τελευταίου Δ.Σ. Ο χρόνος εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Μετά το πέρας της συντάσσεται πλήρης έκθεση των ενεργειών του Δ.Σ. προς εκκαθάριση της περιουσίας. Τη διαδικασία εκκαθάρισης διέπουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 19

ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Μετά τη λύση και εκκαθάριση του Συλλόγου, η τυχόν εναπομένουσα στο ενεργητικό του κινητή και ακίνητη περιουσία, περιέρχεται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

Άρθρο 20

Τα Μέλη του Συλλόγου αναγνωρίζουν στο σύνολό του το παρόν καταστατικό και τους όρους του. Λειτουργούν και δρουν εντός των πλαισίων των διαδικασιών που ορίζονται ρητά στο παρόν καταστατικό. Όπου δεν προβλέπεται ειδική αρμοδιότητα οργάνου από το παρόν Καταστατικό και δεν ρυθμίζεται από σχετική αναγκαστικού δικαίου διάταξη περί Σωματείων του Α.Κ, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση, και πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνες με τις σχετικές αναγκαστικού δικαίου διατάξεις “Περί Σωματείων” του Αστικού Κώδικα κ.λ.π, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 21

Σήμερα στην ως άνω διεύθυνση της έδρας του Σωματείου και στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής, την 12 Φεβρουαρίου 2013, συζητήθηκε και ψηφίστηκε το παρόν Καταστατικό του Συλλόγου που αποτελείται από 21 άρθρα, αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών και υπογράφεται από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη, θα τεθεί δε σε ισχύ από της εγκρίσεώς του από το αρμόδιο Δικαστήριο και της καταχωρήσεώς του στο οικείο βιβλίο των Σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 

Δήμος Ζωγράφου Αττικής, Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2) ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΤΕΛΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3) ΒΙΚΤΩΡ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
4) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5) ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
7) ΤΑΤΙΑΝΑ ΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
8) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
9) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
10) ΠΑΤΡΙΚ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
12) ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
14) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
15) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
18) ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19) ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΛΑΧΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
20) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΒΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
21) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
22) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
23) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
26) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
27) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
28) ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΘΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
29) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
31) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
32) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
33) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
34) ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
35) ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
36) ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΣΛΑΒΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37) ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΔΡΑΧΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
38) ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
39) ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
40) ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΤΖΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
41) ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Καλογεροπούλου Μαρία
 2. Τσουρουφλή Κορνηλία
 3. Κομνηνού Γεωργία
 4. Τσακώνα Σπυριδούλα
 5. Λαμπράκη Χριστίνα
 6. Βαλελή Θελξιόπη
 7. Χρυσάγη – Αναστασίου Ιφιγένεια
 8. Κορακιανίτη Χριστίνα
 9. Παπουτσή Αθηνά
 10. Ζώτου Κωνσταντίνα
 11. Βοργιά Ναταλία
 12. Γκούγκα Καμέλια
 13. Βάθη Ελεονώρα
 14. Μαλτέζου Σοφία
 15. Πανταλέων Μαρία
 16. Καζαντζη Μαρία
 17. Μάζι Μαρία
 18. Τζαφερα’ι’ Αριέλα
 19. Σαββινίδου Φωτεινή
 20. Μαυροειδή Αρετή
 21. Καρκαλάτου Ελπίδα – Ιωάννα
 22. Καρκαλάτου Παναγιώτα
 23. Ματάκια Χριστίνα
 24. Σιμώνη Θεοδώρα
 25. Κυδωνάκη Μαρία
 26. Μπέζιου Σωτηρία
 27. Τσουμπρή Κωνσταντίνα
 28. Νταβέλη Ιουλία-Ανδριάνα
 29. Μεταξά Aναστασία
 30. Πιπέρα Αναστασία
 31. Κατσούλη Δήμητρα
 32. Ζαζάνη Ασημίνα
 33. Αντωνάτου Ιωάννα
 34. θεοδωρίδου Σουλτάνα – Μαρία
 35. Κουμιωτάκη Μαρία – Χριστίνα
 36. Γιαννίμπα Ελισσάβετ
 37. Λιοξιόν Χρυσούλα
 38. Κοσίνοβα Ιουλία
 39. Ζαφειροπούλου Μάγδα
 40. Ξένου Κατερίνα
 41. Δαμιανάκη Μαρία
 42. Γεωργοπούλου Σοφία
 43. Κωσταρέλου Αναστασία
 44. Ναλπαντίδου Σόνια
 45. Αλιπράτη Άννα
 46. Εβντοκίμοβα Νατζέζντα
 47. Ιωάννου Φωτεινή
 48. Μέξη Μαριάνα
 49. Ελ Nαμπαράουι Xασάν Aντωνία
 50. Βασίλης Μιχάλαινας
 51. Αδραχτά Αποστολία
 52. Μπεθάνη Ιωάννα
 53. Μπολοβίνα Βασιλική
 54. Ματζιού Βαρβάρα
 55. Βασιλαράκη Ευγενία
 56. Μαυρίδης Δημήτρης
 57. Κόρκας Χρήστος
 58. Κεκάτος Θεόδορος
 59. Παναγιώτου Βασίλειος
 60. Πανταζής Νικόλαος
 61. Φλοκιώτης Ανδρέας
 62. Γιαγιάκας Κυριάκος
 63. Κλεισάς Γιώργος
 64. Kυριαδής Νικόλαος
 65. Οργιανέλης Κώστας
 66. Ψαλλίδας Κωνσταντίνος
 67. Παντελίδης Παντελής
 68. Τσοπανάκης Δημήτρης
 69. Βασιλειάδης Εμμανουήλ
 70. Κάσσιoς Αριστείδης – Αθανάσιος
 71. Γιώτας Γεώργιος
 72. Σακελλαρόπουλος Κωνσταντίνος
 73. Μπουλούμπασης Δημήτρης
 74. Δεμερούτης Βασίλειος
 75. Γεωργόπουλος Νικόλαος
 76. Αρβανίτης Γρηγόρης
 77. Κωνσταντάρας Ιωάννης
 78. Διβέρης Γιώργος
 79. Βλάχος Γεώργιος
 80. Κουσάνας Ηλίας
 81. Γιόφτος Νικόλαος
 82. Σωκράτους Χρήστος
 83. Αθανασίου Θεοφίλης
 84. Ντάλας Κωνσταντίνος
 85. Mενεξής Αντώνης
 86. Λουλούδης Θοδωρής
 87. Βούλγαρης Ελευθέριος
 88. Παπασταματάκης Κωνσταντίνος
 89. Ντουμπάκης Εμμανουήλ
 90. ΝιτσαΪ Κλαούντιο
 91. Σφυριδάκης Εμμανουήλ
 92. Μούτσκα Αρντίαν
 93. Παπαδόπουλος Δημήτρης
 94. Ροδόπουλος Αθανάσιος
 95. Mακρόπουλος Φάνης
 96. Αραπογιάννης Ιωάννης
 97. Στεφάνου Εμμανουήλ
 98. Φρένκλιν Τότσε
 99. Κερασιώτης Νικόλαος
 100. Τσάτσα Μηλένταρ
 101. Ξενιάδης Στέφανος
 102. Xωρέμης Έκτορας
 103. Σαργολόγος Βαγγέλης
 104. Γκουντάνης Δημήτρης
 105. Κοψίδης Στάυρος
 106. Μότσιος Νάσιος
 107. Τσιομπάνου Τζεόρτζε-Αλέξανδρος
 108. Φιλίπ Μιχάι – Αντριάν
 109. Σούλι Εντνα
 110. Ζυλυφτάρι Εντρίτ
 111. ΜεΪμαντίνη Κρεσνικ
 112. Ευσταθίου Δημήτρης
 113. Οικονόμου Γιάννης
 114. Πικάζης Λουκάς
 115. Φουντούλακης Γιωργος
 116. Κιώφος Δημήτρης
 117. Δρυμώνης Γιώργος
 118. Μινέτος Γεράσιμος
 119. Δρακάκης Ανδρέας
 120. Χαραλάμπους Τηλέμαχος
 121. Κολοβος Παναγιώτης
 122. Θεοδωρακόπουλος Σπυρίδων
 123. Διακογεωργίου Αντώνης
 124. Ταράτσας Ανδρέας
 125. Φράγκος Κωνσταντίνος
 126. Μισιτζής Άρης
 127. Μπελέσης Γιώργος
 128. Ξοφάκης Ιωάννης
 129. Θεοχάρης Μπελντερτζής
 130. Αντίοχος Κωνσταντίνος
 131. Παπαναστάσης Ιωάννης
 132. Γκαϊνας Χρήστος
 133. Λοδονικόλας Κίμων
 134. Βατικιώτης Στέφανος
 135. Πυλαρινός Αργύριος
 136. Νομικός Βαγγέλης
 137. Μάγγελ Μιχάλης
 138. Κοζωνάκης Νικόλαος
 139. Γλετζάκος Δήμος
 140. Ρούμι Εντρι
 141. Τετόβα Ταουλάνε
 142. Κουμιώτης Νικόλαος
 143. Μαρές Ιωάννης
 144. Αλεξανδρής Δημήτρης
 145. Κόντος Δημήτρης
 146. Μουλλάς Κωνσταντίνος
 147. Γαλατιανός Κωνσταντίνος
 148. Καρυδάς Νέστορας
 149. Σειν Ευγεν
 150. Ψωμιάδης Ελευθέριος
 151. Αντωνάκης Πέτρος
 152. Γκρατσένης Μάριος
 153. Βάσος Βασίλης
 154. Φώτου Θοδωρής
 155. Μαντζούκας Πέτρος
 156. Δημητριάδης Αλέξανδρος
 157. Βοζίκης Νικόλαος
 158. Μπεκρής Παναγιώτης
 159. Βασιάτης Νικόλαος
 160. Δρούλιας Σωτήριος
 161. Σπύρου Σπυρίδων
 162. Γιαννέλης Φώτης
 163. Ουρανός Γιώργος
 164. Λεβάκης Γιάννης
 165. Γεωργούσης Παναγιώτης
 166. Νουβέλογλου Νικόλαος
 167. Μούτσκα Αρντίαν
 168. Βούλγαρης Ελευθέριος
 169. Κουμούτσος Μάρκος
 170. Λελέκης Δημήτρης
 171. Τότολος Δημήτρης
 172. Παούρης Μανώλης
 173. Γκιουζέλης Δημήτρης
 174. Κυριαζής Νικόλαος
 175. Οργιανέλης Κώστας
 176. Ψαλλίδας Κώστας
 177. Παντελίδης Παντελής
 178. Τσοπανάκης Δημήτρης
 179. Γεωργίου Νικόλαος
 180. Ταράτσας Ανδρέας
 181. Αραπάκης Στάυρος
 182. Χαρούλης Μιχαήλ
 183. Γκίκας Λεωνίδας
 184. Λούπος Εμμανουήλ
 185. Λίτη Κωνσταντίνος
 186. Μίτα Κλαούντιο
 187. Βαλσαμάκης Στάυρος
 188. Λαμπρόπουλος Χρίστος
 189. Μιχουλάτος Σπύρος
 190. Σκόρδος Φοίβος
 191. Ατσιδάρτης Ελευθέριος
 192. Ζούεβ Ντμιτριι
 193. θραψίμης Δημήτρης
 194. Κασσαβέτης Κωνσταντίνος
 195. Κουφάλης Κωνσταντίνος
 196. Κιτσέλης Χαράλαμπος
 197. Tούρλας Φραγκίσκος
 198. Βογιατζόγλου Γεώργιος
 199. Χατζιευφραιμίδης Ηλιας
 200. Γαβριήλ Χαράλαμπος – Αντώνιος
 201. Κυπραίος Νικόλαος
 202. Αποστολίδου Δεσποίνα
 203. Μελάχρης Προκόπης
 204. Μπελδέκος Πάτρικ -Αντώνιος
 205. Ντελλής Αχιλλέυς
 206. Γεωργίου Αλέξανδρος
 207. Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
 208. Τζώρτζης Ιάκωβος
 209. Ζαμπέλης Ευάγγελος
 210. Κούκος Μιχάλης
 211. Μπέτας Ιωάννης
 212. Γεωργακόπουλος Παντελής
 213. Καλαμβώκας Ιωάννης
 214. Δήμας Δημήτρης
 215. Σκέυης Αποστολος
 216. Διονυσόπουλος Γεώργιος
 217. Γερμανάκος Νικόλαος
 218. Τσάτσαρης Ιωάννης
 219. Αιβαλής Νικόλαος
 220. Πρίφτης Αθανάσιος
 221. Βουτσαδάκης Σταμάτιος
 222. Δρίβας Ιωάννης
 223. Αναστασιάδης Ευάγγελος
 224. Νικοσλαβινός Θωμάς
 225. Παπουτσόγλου Σωκράτης
 226. Παπούλης Πέτρος
 227. Ευσταθόπουλος Κώστας
 228. Στάυρος Πετρόπουλος
 229. Παναγιώτης Παγκαλίδης
 230. Δημήτρης Χατζηστρατής
 231. Ζευγολάτης Ευάγγελος
 232. Θεανώ Μαλιαρίτση
 233. Χρηστος Γιαννατος
 234. Κώστας Καλτσάς
 235. Πέτρος Ταρζάνος

Απόσπασμα Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών 2013 -2016

Στον Πειραιά σήμερα 20-10-2013, ημέρα Κυριακή, και ώρα 16:30μ.μ. και στην είσοδο της Δημοτικής πινακοθήκης Πειραιά, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 6-10-2013, για τη διενέργεια των εκλογών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και Πειθαρχικού Συμβούλιου. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τις Μπεθάνη Ιωάννα, Κούκο Μιχάλη, Μπέτα Ιωάννη και Αν μέλος Πρίφτη Αθανάσιο.
Στις 17:00μ.μ. η Εφορευτική Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η ψηφοφορία περατώθηκε στις 18:00 της ίδιας ημέρας, μετά την αποχώρηση και των τελευταίων μελών και η Εφορευτική Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της.
Κατόπιν, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού υπέγραψαν το κλείσιμο του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας μετά την τελευταία καταγραφή ψηφοφόρου, με συνολικό αριθμό ψηφισάντων σαράντα (40), αποσύρθηκαν εντός της Δημοτικής πινακοθήκης και άνοιξαν την κάλπη προκειμένου να ξεκινήσει η διαλογή των ψηφοδελτίων.
Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

Ψηφίσαντες:40 Έγκυρα:40 Άκυρα:0 Λευκά:0

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 

Έλαβαν:

Ιωάννου Κωνσταντίνος 38
Ντελής Αχιλλεύς 37
Μπελδέκος Πάτρικ Αντώνιος 35
Τσάτσαρης Ιωάννης 35
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων 33
Γεωργίου Αλέξανδρος 29
Αναστασιάδης Ευάγγελος 28
Βατίστας Κωνσταντίνος 27
Τζώρτζης Ιάκωβος 27

Εκλέγονται οι 7 πρώτοι

 

 

 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Έλαβαν:

Γεωργακόπουλος Παντελής 38
Διονυσόπουλος Γεώργιος 37
Ιωαννίδης Πολύβιος 35
Χασιώτη Ιωάννα 33

 

Εκλέγονται 3 εκπρόσωποι

 

Για το Πειθαρχικο Συμβουλιο

Έλαβαν:

Καλαμβώκας Ιωάννης 38
Χανιώτης Νικόλαος 37
Δήμας Δημήτρης 35
Παπούλης Πέτρος 33

Εκλέγονται 3 εκπρόσωποι

 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Μπεθάνη Ιωάννα Κούκος Μιχάλης Μπέτας Ιωάννης

Σύνδεση

Create an account